ТИЗМЕ жеке (өздүк) кызыкчылыктар боюнча декларацияны тапшырган кызматкерлер жөнүндө маалымат 2023-жылдын 01-сентябрынан 30-сентябрын кошуп

10.10.23