Баяндамалар, отчеттор жана статистикалык маалыматтар