Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине Kapaштyy Мамлекеттик бажы кызматынын алдындагы Бажы иштери боюнча консультативдик кеңеш жонyндо жобону жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине карашryу Мамлекеттик бажы кызматынын атынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын алдындагы Бажы иши боюнча консультативдик кецештин жеке курамын бекитуу тууралуу буйрук

03.10.23