БТЖга товарлардын жеткирилбегендиги жана аларды ээликтен ажыратуу фактылары аныкталды. Дээрлик 9 миллион сом бажы төлөмдөрү төлөнгөн эмес

03.10.23