Интеллектуалдык менчик жаатында жана бажыга байланыштуу чөйрөдө ишмердикти жүзөгө ашырган жактар үчүн маалымат

29.04.20