Адистештирилген окутуу бажысында радиациялык порталдын мониторлоруна техникалык тейлөө жүргүзүү боюнча тренинг өткөрүлдү

24.03.23