Өзбекстан Республикасы менен маалымат алмашуу порталы бажылык укук бузуу фактысын аныктоого көмөктөштү. Келтирилген зыян дээрлик 6 миллион сомду түздү

28.02.23