МБКнын КККББ жасалма соода жана валюталык операциялар аркылуу 1,5 миллион долларды легалдаштыруу фактыларын аныктады

22.02.23