МБКда 2022-жылдын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча коллегия болуп өттү

09.02.23