Адистештирилген-окутуу бажысында «Электрондук окутууну киргизүү» темасында семинар өткөрдү

18.10.22