МБК «Өкмөттүк акселераторлор» программасынын алкагында иш-чараларды жүзөгө ашыра баштады

05.04.24