Кыргыз Реепубликасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын "МБКга караштуу Бажы иши боюнча Консультативдик Кенеш жана МБКга караштуу Бажы иши боюнча Консультативдик кенештин персоналдык курамы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө буйрук

05.04.24