Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын бажы кызматтары «салыштырма» статистикадагы айырмачылыктарды минималдаштырды

01.04.24