Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын кадрлар резервине кабыл алуу жөнүндө буйрук

06.02.24