Кыргыз Республикасында товарларды чыгаруу убактысын изилдөө