Тегерек столдо бажы жана бизнес. ЕАЭБ алкагында бажы жол-жоболрун өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды

29.05.23