Кылмыш үстүнөн кармоо. КККББнын кызматкерлери «Убактылуу ташып кирүү» бажы жол-жобосу менен ташылып келинген товарларды ээликтен ажыратуу фактысын аныкташты.

26.05.23