БДБУ Мамлекеттик бажы кызматына жүктөргө негизги физикалык текшерүү процедураларын үйрөнүү үчүн виртуалдык жабдууларды тапшырды

15.02.23