ЕЭК Кыргызстандын 7 өткөрүү пунктуна бажы инфраструктурасына шайкеш келүүсүнө мониторинг жүргүздү

22.11.22