Мамлекеттик бажы кызматы 2022-2023-окуу жылдарына Россия Федерациясынын Россия бажы академиясына (РБА) жана анын филиалдарына тапшырууга талапкерлер үчүн кабыл алуу жарыялайт

17.01.22