Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-мартындагы No 139 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана баалоо тартибин бекитүү жөнүндө.

12.01.22