Мамлекеттик бажы кызматынын бир катар массалык маалымат каражаттарында алтын кенинин концентратын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары ташып чыгуу боюнча жарыяланган макалаларга түшүндүрмөлөрү

22.09.21