Айрым жарандардын ЖМКда “коомго кабарлабастан бажы алымдарын эки эсе жогорулатуу тууралуу” билдирүүлөрү боюнча КР ЭФМге караштуу МБКнын комментарии

09.09.21